Повідомлення

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

[24.03.2017]
Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича фірма «Інтерфейс» Код ЄДРПОУ 22865812 Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. М.Вовчка, 16 Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться «26 квітня 2017 року о 12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. М.Вовчка,16 у кабінеті Директора Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 20 квітня 2017 року. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «НВФ «Інтерфейс» 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства. Проект рішення: обрати таких членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ «НВФ «Інтерфейс»: Лічильна комісія: Голова лічильної комісії: Бусько В.О. Члени лічильної комісії: Мохортов В.Б. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Проект рішення: обрати голову та секретаря загальних зборів ПАТ «НВФ «Інтерфейс» в такому складі: Голова зборів: Сорока В.В. Секретар зборів: Михалюк П.І. 3. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проект рішення: затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії. Затвердження висновку ревізійної комісії про достовірність фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Проект рішення: затвердити звіт ревізійної комісії за 2016 рік та висновки про достовірність фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 5. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік. Проект рішення: - Прибуток за 2016 рік направити на виплату дивідендів. - Прибуток за 2016 рік направити на модернізацію основних фондів. - Прибуток за 2016 рік направити на виплату дивідендів та модернізацію основних фондів. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться «26» квітня 2017р. з 11-00 до 11-40 за місцем проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати: паспорт, доручення (довіреність) для уповноважених осіб, оформлене згідно з чинним законодавством. Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери можуть у кабінеті Директора Товариства за адресою: 04073, м. Київ, вул. М.Вовчка, 16, щоденно (крім суботи та неділі) з 08-00 до 17-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із матеріалами (документами) є Директор Товариства Михалюк Петро Іванович. Довідка за телефоном (044) 463-99-08, 463-85-75. Директор Михалюк П.І.

Назад